Poradna

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení. Jde o situace, kdy klienti v rámci uzavření smlouvy sjednali rozhodčí doložku a tím vyloučili z rozhodování příslušnost obecných soudů. Samotné rozhodčí řízení má na rozdíl od řízení před obecnými soudy svá specifika a úskalí, a proto nepochybně vyžadují právní zastoupení dotčené strany..
Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Stále častěji se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost. Dne 1. ledna 2008 vešel v platnost zákon č. 182/2006 Sb. o úpadku a jeho způsobech řešení, takzvaný insolvenční zákon. Tento zákon dává novou velkou možnost řešení problémů jak všem dlužníkům, tak i věřitelům..
Zobrazit celý článek

Půjčka bez smlouvy

Půjčka bez písemné smlouvy jako taková není neplatná, nicméně věřitel se může dostat do složité situace v případě, že mu dlužník odmítne poskytnuté peníze vrátit, případně pokud mu zapře poskytnutí půjčky..
Zobrazit celý článek

Netrvání na dalším zaměstnávání v případě neplatného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Pokud se zaměstnancem skončí zaměstnavatel pracovní poměr, dle názoru zaměstnance neplatně, pak je samozřejmě právem zaměstnance se takovému počínání zaměstnavatele bránit. Často jde o případy, kdy se zaměstnavatel snaží zbavit zaměstnance..
Zobrazit celý článek

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek