Netrvání na dalším zaměstnávání v případě neplatného skončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele

Ukončení pracovního poměru

Ukončení pracovního poměru

Pokud se zaměstnancem skončí zaměstnavatel pracovní poměr, dle názoru zaměstnance neplatně, pak je samozřejmě právem zaměstnance se takovému počínání zaměstnavatele bránit. Často jde o případy, kdy se zaměstnavatel snaží zbavit zaměstnance, a to výpovědí nebo okamžitým zrušením pracovního poměru z důvodu smyšleného nebo vykonstruovaného porušení pracovní kázně zaměstnancem. Zaměstnanec nemá v takových případech zájem na tom, aby u svého bývalého zaměstnavatele dále pracoval, což je zcela pochopitelné, nicméně nehodlá se smířit s tím, že v jeho zápočtovém listu bude uvedeno nepravdivé tvrzení ohledně skončení jeho pracovního poměru. Zaměstnanec v takovém případě musí do dvou měsíců ode dne doručení výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru, doručit soudu žalobu na určení neplatnosti výpovědi nebo okamžitého zrušení pracovního poměru. Pokud nebude požadovat, aby jej bývalý zaměstnavatel nadále zaměstnával, má právo požadovat náhradu mzdy ve výši dvojnásobku průměrného výdělku dle ust. § 169 odst.3) zákoníku práce.

Kam dál?

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek