Ceník

Odměnu advokáta stanoví vyhláška č.177/1996 Sb., tzv. advokátní tarif, z této vyhlášky vyplývají různé možnostu účtování palmáre(odměny) advokáta:

 1. časová odměna: hodinová sazba se obecně pohybuje v rozmezí od 500,- Kč-3.000,- Kč za hodinu konzultace nebo práce strávené nad zadáním, naše kanceláře účtuje 1.000,- Kč/hod.
 2. paušální odměna: je vhodná pro déletrvající vztah mezi klientem a advokátem, vhodný především pro podnikatelské subjekty, sjednává se vevýši určené individuálně podle očekávaného rozsahu prací ve výši pevné částky, kterou klient hradí měsíčně advokátovi, advokát je v takovém případě zavázán realizovat veškerá zadání klienta, jejichž rozsah v tom kterém měsíci nemá vliv na výši sjednané odměny, tento způsob odměňování se sjednává výhradně po vzájemné písemné dohodě mezi klientem a advokátní kanceláří
 3. odměna za úkony dle sazebníku uvedeného ve vyhl.č. 177/1996 Sb.:, vzhledem k tomu, že pro klienta je stanovení výše této odměny ze samotné vyhlášky poměrně obtížný, naše kancelář klientovi vždy předem sdělí v jakém „tarifu“ se klientova cauza pohybuje a jaká je výše odměny advokáta za jeden úkon a co se rozumí úkonem právní služby, tyto úkony jsou specifikovány v § 11 vyhl.č. 177/1996 Sb.
 4. smluvní odměna: bez ohledu na výše uvedené je rovněž možná dohoda mezi advokátní kanceláří a klientem o výši odměny

Zdůrazňujeme, že naše advokátní kancelář vždy dopředu informuje klienta o způsobu účtování a je výsledkem dohody mezi klientem a advokátní kanceláří v návaznosti na charakteru causy, v případě konzultací je pak preferována časová odměna.

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek