Půjčka bez smlouvy

Půjčka bez smlouvy

Půjčka bez smlouvy

Půjčka bez písemné smlouvy jako taková není neplatná, nicméně věřitel se může dostat do složité situace v případě, že mu dlužník odmítne poskytnuté peníze vrátit, případně pokud mu zapře poskytnutí půjčky. Pro tyto případy je nutno si uvědomit, že důkazní břemeno svých tvrzení nese v soudním sporu žalobce, bude tedy muset prokázat, že např. ústně s dlužníkem smlouvu o půjčce uzavřel, a že mu sjednanou částku předal. Soud, v případě absence písemných důkazů, bude provádět dokazování na základě návrhu žalobce, nejčastěji půjde o svědecké výpovědi, případně lze použít i nepřímé důkazy typu bankovního výpisu / před poskytnutím půjčky došlo u věřitele k výběru částky odpovídající výši půjčky / apod. Nicméně mám za to, že z obsahu tohoto malého příspěvku přímo vyplývá, že písemná forma při předávání finanční hotovosti je na místě, a pokud neuzavřu smlouvu o půjčce, měl bych si zcela určitě nechat vystavit dlužníkem alespoň potvrzení o převzetí peněz a jeho závazku tyto peníze vrátit v určité lhůtě nebo na výzvu věřitele.

Kam dál?

Specializujeme se naZobrazit všechny služby

 • Obchodní právo
 • Trestní právo
 • Občanské právo
 • Pracovní právo
 • Právo obchodnách společností
 • Začátek podníkání
 • Stavební právo a nemovitosti
 • Zajištění úhrady kupní ceny
 • Advokátní úschova na zvláštním účtu
 • Zajišťování pohledávek
 • Řešení sporů
 • Vymáhání pohledávek včetně

Na co se nás často ptáte?Pročtěte si ostatní články v naší poradně

K rozhodčím nálezům

Poměrně často se na naši kancelář obracejí klienti, kteří se osobně setkali s tím, že čelí nebo čelili rozhodčí žalobě v rámci tzv.rozhodčího řízení..

Zobrazit celý článek

Úpadek a oddlužení

Přibývá lidí, kteří se dostali do tíživé finanční situace, nezvládají již splácet své závazky vůči věřitelům a bojí se tak oprávněně o svou budoucnost..

Zobrazit celý článek